Jaarlijkse vennootschapsbijdrage

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2017-06-24 07:07

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage : betaal niet lichtzinnig ! Naar jaarlijkse gewoonte is enkele weken geleden de jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen (vennootschapsbijdrage) opnieuw in de bus gevallen bij honderdduizenden vennootschappen. Deze vennootschapsbijdrage voor 2017 dient principieel uiterlijk op 30 juni 2017 te worden betaald. In een aantal gevallen is deze vennootschapsbijdrage echter niet verschuldigd. Zo kan een startende vennootschap onder bepaalde voorwaarden – gedurende de eerste drie jaar vanaf de datum van oprichting – in aanmerking komen voor een vrijstelling van de vennootschapsbijdrage. De voorwaarden en het aanvraagformulier kunnen worden bekomen bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij de vennootschap is aangesloten. Let wel: betaalde – maar vrijgestelde – vennootschapsbijdragen kunnen niet worden teruggevorderd! Ook in het jaar waarin de vennootschap vereffend of failliet verklaard wordt, of een vennootschap die het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke reorganisatie, is de vennootschapsbijdrage niet verschuldigd. Ook in dat geval kan een van deze situaties nooit tot gevolg hebben dat een reeds betaalde bijdrage zou worden terugbetaald. Wij adviseren u om de vennootschapsbijdrage voor 2017 niet te betalen en om uw sociaal verzekeringsfonds daarvan op de hoogte te brengen. Ook hier geldt: eens betaald is er geen terugvordering mogelijk! Met een fiscaal attest van non-activiteit afgeleverd door de Controle Vennootschappen kan de vennootschapsbijdrage worden geannuleerd. In dit geval is de terugbetaling van de betaalde vennootschapsbijdragen wel mogelijk op basis van het attest van non-activiteit. Tot slot nog dit: bij laattijdige betaling van verschuldigde vennootschapsbijdragen wordt een wettelijke verhoging van 1 % van het bijdragebedrag gevraagd per maand vertraging. Bron : 22/06/2017 – IAB

Uitstel BTW op pro-deo vergoedingen advocaten

Geplaatst door Marcel Pauwels in BTW, Nieuws | Gepubliceerd op 2017-03-29 08:15

Volgens beslissing nr E.T.131.005 van 23 december 2016 werd beslist dat pro-deo vergoedingen van advocaten en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 april 2017 niet langer zouden kunnen genieten van het 0% btw tarief. Het gevolg hiervan is dat dergelijke vergoedingen moeten aangegeven te worden in de btw aangifte aan 21%. Deze beslissing voorziet in een overgangsregeling : het 0% tarief mag worden toegepast op de ereloonstaten die uiterlijk op 31 maart 2017 worden opgemaakt, zelfs wanneer de betaling ervan gebeurd op een later tijdstip. Op 17 maart 2017 liet de Orde van de Vlaamse Balies weten dat de bevoegde ministers akkoord gingen om het budget voor de eerste- en tweedelijnsbijstand met 21% te verhogen en dat men het volgende had beslist :

  • De vergoedingen die in 2017 worden uitbetaald in dossiers afgesloten tijdens de kruiscontroles 2015 en 2016 aan het bijzonder 0% tarief te blijven onderwerpen ;
  • Alle dossiers afgesloten tijdens de daaropvolgende kruiscontroles aan het normaal btw-tarief van 21% worden onderworpen.
  Echter heeft het minister van Financiën op 27 maart 2017 op haar website aangekondigd dat de toepassing van het 21% tarief verdaagd wordt tot 1 september 2017. (klik hier voor de mededeling van het ministerie)

Verbod om loon werknemers cash uit te betalen.

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2017-03-08 11:47

  De werkgevers zijn verplicht sinds 1 oktober 2016 de lonen van hun medewerkers digitaal uit te betalen. Er was een uitzondering voor de horeca-en bakkerijsector. Deze uitzonderingsregel is ook ondertussen vervallen voor de bakkerijsector betekent dit dat werkgevers vanaf 28 januari 2017 geen lonen meer in cash mogen uitbetalen. Voor de horecasector is dit verboden vanaf 2 februari 2017.  

Cash betalingen in het kader van antiwitwaswetgeving

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2017-03-01 14:07

Ondernemers mogen niet zomaar alle cash ontvangen van hun klanten. De anti-witwaswetgeving van 11 januari 1993 is sinds 1 januari 2014 uitgebreid en overtredingen worden streng bestraft.  Er dient  onderscheid gemaakt te worden tussen verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en andere verrichtingen.  

BTW Klantenlisting

Geplaatst door Marcel Pauwels in BTW, Nieuws | Gepubliceerd op 2017-03-01 13:01

Iedere belastingplichtige met een btw-identificatienummer moet jaarlijks een klantenlisting indienen. De verplichting geldt ook voor belastingplichtigen die een periodieke (i.p.v. maandelijkse, kwartaal of jaarlijks) btw-aangifte indienen, belastingplichtigen die vallen onder het landbouwregime, leden van een btw-eenheid,…