Viewing posts from: June 2017

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2017-06-24 07:07

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage : betaal niet lichtzinnig ! Naar jaarlijkse gewoonte is enkele weken geleden de jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen (vennootschapsbijdrage) opnieuw in de bus gevallen bij honderdduizenden vennootschappen. Deze vennootschapsbijdrage voor 2017 dient principieel uiterlijk op 30 juni 2017 te worden betaald. In een aantal gevallen is deze vennootschapsbijdrage echter niet verschuldigd. Zo kan een startende vennootschap onder bepaalde voorwaarden – gedurende de eerste drie jaar vanaf de datum van oprichting – in aanmerking komen voor een vrijstelling van de vennootschapsbijdrage. De voorwaarden en het aanvraagformulier kunnen worden bekomen bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij de vennootschap is aangesloten. Let wel: betaalde – maar vrijgestelde – vennootschapsbijdragen kunnen niet worden teruggevorderd! Ook in het jaar waarin de vennootschap vereffend of failliet verklaard wordt, of een vennootschap die het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke reorganisatie, is de vennootschapsbijdrage niet verschuldigd. Ook in dat geval kan een van deze situaties nooit tot gevolg hebben dat een reeds betaalde bijdrage zou worden terugbetaald. Wij adviseren u om de vennootschapsbijdrage voor 2017 niet te betalen en om uw sociaal verzekeringsfonds daarvan op de hoogte te brengen. Ook hier geldt: eens betaald is er geen terugvordering mogelijk! Met een fiscaal attest van non-activiteit afgeleverd door de Controle Vennootschappen kan de vennootschapsbijdrage worden geannuleerd. In dit geval is de terugbetaling van de betaalde vennootschapsbijdragen wel mogelijk op basis van het attest van non-activiteit. Tot slot nog dit: bij laattijdige betaling van verschuldigde vennootschapsbijdragen wordt een wettelijke verhoging van 1 % van het bijdragebedrag gevraagd per maand vertraging. Bron : 22/06/2017 – IAB