Viewing posts from: March 2017

Uitstel BTW op pro-deo vergoedingen advocaten

Geplaatst door Marcel Pauwels in BTW, Nieuws | Gepubliceerd op 2017-03-29 08:15

Volgens beslissing nr E.T.131.005 van 23 december 2016 werd beslist dat pro-deo vergoedingen van advocaten en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 april 2017 niet langer zouden kunnen genieten van het 0% btw tarief. Het gevolg hiervan is dat dergelijke vergoedingen moeten aangegeven te worden in de btw aangifte aan 21%. Deze beslissing voorziet in een overgangsregeling : het 0% tarief mag worden toegepast op de ereloonstaten die uiterlijk op 31 maart 2017 worden opgemaakt, zelfs wanneer de betaling ervan gebeurd op een later tijdstip. Op 17 maart 2017 liet de Orde van de Vlaamse Balies weten dat de bevoegde ministers akkoord gingen om het budget voor de eerste- en tweedelijnsbijstand met 21% te verhogen en dat men het volgende had beslist :

  • De vergoedingen die in 2017 worden uitbetaald in dossiers afgesloten tijdens de kruiscontroles 2015 en 2016 aan het bijzonder 0% tarief te blijven onderwerpen ;
  • Alle dossiers afgesloten tijdens de daaropvolgende kruiscontroles aan het normaal btw-tarief van 21% worden onderworpen.
  Echter heeft het minister van Financiën op 27 maart 2017 op haar website aangekondigd dat de toepassing van het 21% tarief verdaagd wordt tot 1 september 2017. (klik hier voor de mededeling van het ministerie)

Verbod om loon werknemers cash uit te betalen.

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2017-03-08 11:47

  De werkgevers zijn verplicht sinds 1 oktober 2016 de lonen van hun medewerkers digitaal uit te betalen. Er was een uitzondering voor de horeca-en bakkerijsector. Deze uitzonderingsregel is ook ondertussen vervallen voor de bakkerijsector betekent dit dat werkgevers vanaf 28 januari 2017 geen lonen meer in cash mogen uitbetalen. Voor de horecasector is dit verboden vanaf 2 februari 2017.  

Cash betalingen in het kader van antiwitwaswetgeving

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2017-03-01 14:07

Ondernemers mogen niet zomaar alle cash ontvangen van hun klanten. De anti-witwaswetgeving van 11 januari 1993 is sinds 1 januari 2014 uitgebreid en overtredingen worden streng bestraft.  Er dient  onderscheid gemaakt te worden tussen verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en andere verrichtingen.  

BTW Klantenlisting

Geplaatst door Marcel Pauwels in BTW, Nieuws | Gepubliceerd op 2017-03-01 13:01

Iedere belastingplichtige met een btw-identificatienummer moet jaarlijks een klantenlisting indienen. De verplichting geldt ook voor belastingplichtigen die een periodieke (i.p.v. maandelijkse, kwartaal of jaarlijks) btw-aangifte indienen, belastingplichtigen die vallen onder het landbouwregime, leden van een btw-eenheid,…