Flash COVID-19: update van 6/4/2020

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2020-04-07 07:41

Hieronder vindt u een laatste update van de coronamaatregelen

Wijziging percentages voorafbetalingen

De regering heeft beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen (tenzij er een dividenduitkering is).

Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder nadelig voor wie getroffen is door de maatregelen in de strijd tegen COVID-19. Om de toepassingsvoorwaarden van de maatregelen en de nieuwe percentages te kennen, surf naar https://financien.belgium.be/nl/Actueel/corona-steunmaatregel-wijziging-percentages-voorafbetalingen-van-de-inkomstenbelasting.

Onroerende voorheffing in Brussel – verlenging betalingstermijn zonder bewijs voor betalingsmoeilijkheden als gevolg van de coronamaatregelen

Het Brussels Gewest kent zijn inwoners een bijkomende termijn van twee maaneden toe voor de betaling van de onroerende voorheffing, ongeacht de financiële situatie van al wie van deze meetregel wil gebruikmaken. Het is dus niet nodig om te bewijzen dat de inkomsten verminderd zijn door

Betalingsuitstel ondernemingskredieten – kunnen banken weigeren?

Voor bestaande ondernemingskredieten is een mogelijkheid voorzien tot betalingsuitsel van aflossingen van kapitaal tot 6 maanden (tot 31 oktober 2020 ten laatste).

Indien een onderneming aan de voorwaarden voldoet (financiële problemen als gevolg van de coronacrisis), dan kan de bank in principe niet weigeren om een betalingsuitstel op bestaande ondernemingskredieten toe te kennen.

Maatregel inzake invoer en export van goederen

Door de Coronavirusepidemie (COVID-19), hebben verschillende operatoren de AAD&A reeds gesignaleerd dat originele oorsprongscertificaten, die in normale omstandigheden bij de invoer nodig zijn voor de correcte inklaring van de goederen, momenteel niet of slechts in digitale vorm (scan) kunnen worden aangeleverd. Er werd daarom reeds toegestaan dat deze certificaten bij de invoer tijdelijk kunnen worden overgelegd in digitale vorm

Tegelijk wordt voor wat de uitvoer betreft, aan de lidstaten gevraagd om een zo uitgebreid mogelijk gebruik te maken van alternatieve certificeringswijzen, zoals de vergunning toegelaten exporteur. Er wordt tijdelijk toegestaan dat operatoren reeds voorafgaand aan de normalerwijze verplichte audit een (voorlopige) vergunning toegelaten exporteur krijgen toegekend. Een aanvraagformulier moet worden gestuurd naar de bevoegde afleverende dienst (Centrale Component Operaties – Douane 1).

Versterkte maatregelen

Het Ministerieel besluit van 3 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken heeft de bestaande maatregelen aangepast.

Zo behoren tot de cruciale sectoren en essentiële diensten thans niet enkel de expliciet in het MB opgelijste sectoren en diensten, maar ook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor uitvoering van de activiteit van deze bedrijven en deze diensten.

Voor alle bijzondere gevallen waarvoor een interpretatie nodig is van de regelgeving of de algemene principes, bijvoorbeeld of een bepaalde activiteit mag doorgaan of een bepaalde handelszaak mag openblijven, raadpleeg de FAQ’s op de centrale infowebsite

https://info-coronavirus.be.

Meer info:

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/AM-MB-20200403-covid-19.pdf

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-nieuwe-versterkte

Preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen

Naar aanleiding van het nieuwe Ministerieel besluit van 3 april 2020 heeft ook de FOD WASO zijn informatie aangepast aan de laatste stand van de regelgeving.

Meer info:

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

FAQ over arbeidsovereenkomsten en welzijn op het werk

De FOD WASO heeft een nieuwe FAQ gepubliceerd over arbeidsovereenkomsten en welzijn op het werk.

Meer info:

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/FAQ%20COVID%2019%20NL%20.pdf

FAQ RVA Corona

Op 3 april heeft de RVA een bijgewerkte versie van zijn FAQ i.v.m. tijdelijke werkloosheid gepubliceerd.

Meer info:

https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_20200403.pdf

 

Bron : ITAA – Institute for Tax Advisors and Accountants dd. 2/4/2020

Voor meer informatie kan u steeds uw dossierbeheerder rechtstreeks contacteren, onze medewerkers werken van thuis uit maar zijn via mail steeds bereikbaar.

 

U kan geen reacties plaatsen.