FLASH UPDATE CORONA MAATREGELEN 2/4/2020

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2020-04-03 09:15

Update Corona maatregelen 

Compensatiepremie voor ondernemingen die grote verliezen lijden

De Vlaamse regering besliste vandaag dat er een compensatiepremie komt voor handelszaken die niet moesten sluiten van de overheid, maar toch hun omzet grondig zien teruglopen. Het gaat om een eenmalige premie van 3.000 euro voor alle bedrijven die tussen 14 maart en 30 april een omzetverlies van meer dan 60 procent tegenover het jaar daarvoor hadden. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep kunnen de premie krijgen, op voorwaarden dat ze de volledige sociale bijdragen betalen. Wie een lagere bijdrage betaalt kan een premie krijgen van 1.500 euro, op voorwaarde dat hij of zij een inkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en niet voor 80 procent of meer als werknemer aan de slag is.

Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn.

Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Meer info:

https://vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten

De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben aangekondigd om ondernemingen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximaal zes maanden.

Meer info:

https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten

Aangifte PB aanslagjaar 2020 – voorbereidende documenten

De documenten voor de aangifte in de personenbelasting zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

U kunt ook de voorbereidende documenten downloaden:

Fiscale schulden en coronavirus: uiterste indieningsdatum is 30 juni 2020!

Op 6 maart 2020 heeft de FOD Financiën enkele steunmaatregelen afgekondigd voor ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden als gevolg van het coronavirus.

Deze maatregelen kunnen bestaan uit afbetalingsplannen, vrijstellingen van nalatigheidsintresten, opschorting van boetes voor niet-betaling, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting.

De aanvragen voor deze steunmaatregelen moeten ten laatste op 30 juni 2020 worden ingediend. Dat gebeurt per schuld aan de hand van dit formulier dat pas kan worden ingevuld na ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht. Het document wordt per e-mail of per brief gestuurd naar het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

FAQ’s over bedrijfsondersteuning

De FOD Economie heeft op 1 april een geüpdatet en uitgebreide versie van zijn FAQ gepubliceerd.

Meer info:

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/economische-verliezen-beperken/coronavirus-faqs-over

FAQ tips voor werkgevers

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert informatie over preventiemaatregelen die werkgevers kunnen nemen en de arbeidsrechtelijke gevolgen.

De Vlaamse regering besliste vandaag dat er een compensatiepremie komt voor handelszaken die niet moesten sluiten van de overheid, maar toch hun omzet grondig zien teruglopen. Het gaat om een eenmalige premie van 3.000 euro voor alle bedrijven die tussen 14 maart en 30 april een omzetsverlies van meer dan 60 procent tegenover het jaar daarvoor hadden. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

Meer info:

 https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-tips-voor

FAQ Corona RVA (update 30/03/2020)

Meer info:

 https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_20200330.pdf

Hoe vraagt u als werkgever tijdelijke werkloosheid voor uw werknemers aan (update 31/03/2020)?

De infopagina en het infoblad voor tijdelijke werkloosheid voor werkgevers werd geüpdatet.

Meer info:

https://www.rva.be/nl/nieuws/hoe-vraagt-u-als-werkgever-tijdelijke-werkloosheid-voor-uw-werknemers-aan

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0

Bron : ITAA – Institute for Tax Advisors and Accountants dd. 2/4/2020

Voor meer informatie kan u steeds uw dossierbeheerder rechtstreeks contacteren, onze medewerkers werken van thuis uit maar zijn via mail steeds bereikbaar.

U kan geen reacties plaatsen.