Cash betalingen in het kader van antiwitwaswetgeving

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2017-03-01 14:07

Ondernemers mogen niet zomaar alle cash ontvangen van hun klanten.

De anti-witwaswetgeving van 11 januari 1993 is sinds 1 januari 2014 uitgebreid en overtredingen worden streng bestraft.  Er dient  onderscheid gemaakt te worden tussen verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en andere verrichtingen.

Verkoop van roerende goederen en diensten maximaal 3.000 euro cash

Vanaf 1 januari 2014 werd de drempel voor cash betalingen verlaagd tot 3.000 euro. Bij de verkoop van een onroerend goed mag er vanaf 1 januari 2014 zelfs niets meer cash worden betaald.
Voor de verkopen van roerende goederen en diensten is er een versoepeling voorzien.

Indien een deelbetaling op zich ten hoogste 10% bedraagt van de totale prijs én niet hoger is dan 3.000 euro, mag men die deelbetaling wel cash ontvangen. Bij de beoordeling van de drempel van 3.000 euro is het totale (factuur)bedrag waarop de (deel)betaling slaat van belang. Verschillende facturen opmaken is geen optie. Als de facturen verband houden met elkaar dan worden die als één verrichting beschouwd waarop de grens van 3.000 euro dient toegepast te worden.
Indien de totale verkoopprijs (incl. btw) dus lager ligt dan 3.000 euro, mag die volledig in cash worden betaald. Is de totale verkoopprijs 3.000 euro of hoger, dan mag die verkoopprijs niet in cash worden betaald, maar enkel via andere betaalmiddelen (overschrijving, cheque,…)

Deze regeling geldt enkel voor betalingen voor verkopen door een handelaar, niet voor verkopen door particulieren. Voor de verkoop van roerende goederen tussen particulieren mag een transactie onbeperkt cash worden betaald.

Verkoop van onroerende goederen : cashbetalingen verboden

Vanaf 1 januari 2014 mag de verkoop van een onroerend goed enkel nog worden betaald door middel van een overschrijving of een cheque. Het rekeningnummer waarop het geld wordt gestort moet altijd in de notariële akte en verkoopovereenkomst staan.
Notarissen en vastgoedmakelaars hebben een meldingsplicht aan de anti-witwascel indien het verbod niet wordt nageleefd.
Voor vastgoedtransacties zijn dus alle cashbetalingen, inclusief voorschotbetalingen, verboden voor iedereen: koper of verkoper, particulier of handelaar.
Alleen de aktekosten bij een notaris mogen nog contant worden betaald.

Verkoop van edele metalen : de limiet is 3.000 euro

Voor edele metalen ( goederen  uit zilver, goud, platina of met die metalen erin verwerkt) geldt een bijzondere regeling. Er is een onderscheid naargelang de inkoopprijs al dan niet 3.000 euro bereikt. Ligt de inkoopprijs (incl. btw) onder de 3.000 euro, dan mag men het totaal cash betalen. Is de inkoopprijs gelijk aan of hoger dan 3.000 euro, dan mag maximaal 10% van de prijs cash worden betaald, met een maximum van 3.000 euro.

Strenge sancties

De handelaar of dienstenverstrekker die op de hoogte is van een verboden betaling in contanten hiervan melding moet maken aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) of anti-witwascel. Blijkt bij een controle door de economische inspectie dat hij dat niet heeft gedaan, dan riskeert hij een boete. De controleurs van de economische inspectie mogen al uw boekhoudkundige en commerciële bescheiden inkijken.

De overtredingen bij een verkoop van onroerende goederen worden gestraft met een administratieve geldboete van 250 euro tot 1.250.000 euro.
De overtredingen van de verkoop van de andere goederen of bij dienstprestaties worden gestraft met een strafrechtelijke geldboete van 1.500 euro tot 1.350.000 euro. Die geldboete mag niet meer bedragen dan 10 % van de ten onrechte in contanten betaalde sommen.

Zowel de verkoper als de koper zijn verantwoordelijk voor het betalen van de boete (hoofdelijke aansprakelijkheid). Strafrechtelijke geldboeten bij de verkoop van roerende goederen of bij dienstprestaties kunnen het voorwerp uitmaken van een administratieve minnelijke schikking. Er wordt dan aan de overtreder een bedrag voorgesteld waardoor de betaling de strafvordering doet vervallen.

U kan geen reacties plaatsen.