BTW Klantenlisting

Geplaatst door Marcel Pauwels in BTW, Nieuws | Gepubliceerd op 2017-03-01 13:01

Iedere belastingplichtige met een btw-identificatienummer moet jaarlijks een klantenlisting indienen. De verplichting geldt ook voor belastingplichtigen die een periodieke (i.p.v. maandelijkse, kwartaal of jaarlijks) btw-aangifte indienen, belastingplichtigen die vallen onder het landbouwregime, leden van een btw-eenheid,…

Afnemers die belastingplichtig zijn en een btw-identificatienummer hebben en aan wie tijdens het vorige jaar een goed of dienst werd geleverd, moeten op de listing worden vermeld.

Bepaalde afnemers moeten niet op de klantenlisting worden vermeld. Het gaat om afnemers die zelf enkel vrijgestelde handelingen verrichtingen waarvoor ze geen recht op aftrek hebben,  in het buitenland gevestigde belastingplichtigen die in België niet geïdentificeerd zijn voor de btw; niet-belastingplichtige afnemers (particulieren die eindverbruiker zijn) en belastingplichtige afnemers waar niet meer dan 250 euro werd verkocht.

De opgave moet worden ingediend voor 31 maart van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de handelingen zijn verricht.

Sinds 2009 dient de aangifte elektronisch gebeuren via INTERVAT. De belastingplichtige die de opgave onmogelijk via elektronische weg kan doen  mag nog steeds de klantenlisting op papier indienen. Landbouwers en vrijgestelde kleine ondernemingen hebben de keuze tussen elektronisch en papier.

Een belastingplichtige dient ook een opgave indienen als men de hoedanigheid van belastingplichtige verliest (binnen de drie maanden) en als men voortaan enkel handelingen zal stellen die van btw zijn vrijgesteld en geen recht op aftrek geven (binnen 3 maanden na de wijziging.)

U kan geen reacties plaatsen.