Onze diensten - Advies

 • startersadvies en begeleiding
  • begeleiding bij de ondernemingsvorm (eenmanszaak, BVBA, GCV, VOF, NV,… )
  • in orde brengen van alle oprichtingsformaliteiten ( KBO, BTW, sociale kas, vergunningen )
  • haalbaarheidstudies en opstellen financieel plan
 • begeleiding bij automatisering van de boekhouding en administratieve diensten
 • erkend personal financial planner ( successieplanning )
 • waardebepaling van de onderneming
 • advies en begeleiding bij overdacht onderneming
 • begeleiding en advies bij bedrijfsovernames en fusies
 • investeringsanalyse en subsidie-aanvragen
 • kredietonderhandelingen ( begeleiding bij uw financiele instellingen )
 • analytische boekhouding
 • break even analyse
 • financieel plan bij uitbreiding
 • oprichting van vennootschappen
 • coordinatie, ontwerp en begeleiding bij notariële akten
 • coördinatie statutenwijzigingen
 • alle formaliteiten voor aanvraag en wijziging van het ondernemersloket / BTW
 • opstellen van diverse overeenkomsten oa. Overname aandelen, huurovereenkomsten, leningsovereenkomsten….
 • publicaties in het Belgische Staatsblad
 • begeleiding bij fusies, splitsingen, opslorpingen en vereffeningen
 • bijstand op de algemene vergadering
 • bijstand bij uitoefening individueel controlerecht
 • begeleiding bij WCO